Учени разкриват неподозирани източници на въглероден диоксид

дата: 16.02.2009

Защита на климата е задача на цялото общество. Това постоянно се повтаря в дискусиите след тревожните съобщения за климатичните промени и прогнозите за бъдещето. Многобройни са  мерките, които се обсъждат от политиката, икономиката и обществеността. Ясно е, че всички – производители и потребители - носят отговорност за предотвратяване на климатични промени. Задачата на предприятията е с намален разход на енергия да произвеждат стоки, които не отделят вредни за климата вещества. И потребителите могат да окажат голямо влияние – като чрез покупките и консумацията си да повлияят за продукцията на такива стоки.

Да помислим за собствената си отговорност

Всяка стока и всяка услуга, която купуваме и ползваме, има своята житейска история, свързана с климата. Било велосипед в гаража, пържени картофи от дълбокото замразяване, нови дънки или модерен плосък телевизор, но и лятната отпуска или поръчани по пощата предмети – всеки продукт от всекидневието ни довежда до отделянето на вредни емисии при производството, транспорта, складирането, употребата, изхвърлянето или изгарянето му,  Но откъде да знаем до каква степен ползваните от нас стоки или услуги вредят на климата? Отговорите на тези въпроси в Германия търсят с общи усилия фирми-производителки и търговски компании заедно с WWF, Германският екоинститут и Институтът за изследване на отраженията върху климата.

Ролята на производителите

В редица страни сега се експериментира с така наречения Product Carbon Footprints  (отпечатък на въглеродния диоксид). С него се установява отделянето на всички влияещи върху климата емисии – от добива на суровините, през производството, транспорта и  употребата до изхвърлянето и унищожаването на продуктите. Така се получава ценна информация къде да се насочат мерките за опазване на климата. Производството на редица продукти поглъща особено много енергия – затова фирмите са изправени пред задачата да въведат иноваторски технологии, които допринасят за намаляване на енергийния разход. При други продукти пък се отделят много емисии, например при употребата им от потребителя в дома му.

Първи резултати при анализиране на Product Carbon Footprints
 
Една от големите германски фирми за производство на перилни препарати  изчисли Product Carbon Footprints за един от продуктите си. Установено бе, че повече от 70% от емисиите възникват при употребата на перилния препарат в докакинството, главно чрез функцията на пералнята и загряването на водата. Ето защо с използване на по-кратки перилни програми, по-ниски температури и перални с по-нисък енергиен разход Product Carbon Footprints може да бъде значително намален. Така потребители и производители реално могат да дадат своя принос за опазване на климата.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/europa-i-potrebitelite/p3-135-0.html