Павел Кърлев: Изиграха ни с парното

Автор: Невена Праматарова, дата: 09.02.2009

Павел Кърлев е роден е на 23. 05. 1946 г. Завършил е машинно инженерство в Техническия университет, специализирал е в Русия, Белгия, Чехия и САЩ. Председател е на Национално сдружение за потребителска информация и защита на гражданите и е Вицепрезидент на Българския съвет за доброволна сертификация. От 1993 г. е изпълнителен секретар на Федерацията на потребителите в България.
Федерацията на потребителите в България защитава правата и интересите на българските потребители от 1990 г. Организацията има 23 регионални поделения, включващи потребителите в почти всички областни градове на страната, 96 клуба към тях и три съюза за енерго- и водопотребители, както и Организацията на майките в защита на детското хранене. Федерацията работи за защита на икономическите интереси на потребителите, подпомага осигуряването на физическа безопасност и повишаване качеството на стоките и услугите. Дейността й е свързана и с организирането на образователни програми за защита на потребителските интереси, както и информиране на обществеността за мненията, оценките и предпочитанията на потребителите към предлаганите на пазара стоки и услуги чрез ежегодни номинации и награди.

 


Г-н Кърлев, какви бяха основните проблеми, с които се сблъскаха българските потребители през 2008?

Най-острите проблеми през миналата година, които нарастват още от 2006-а, са свързани с предоставянето на така наречените обществени услуги, без които потребителят не може. Доставчикът им е в монополно положение спрямо тях, а и изкривени търговски практики започнаха да нагнетяват едно напрежение с нарушаването на потребителските ни права. Какво имам предвид. Например стана целогодишен проблем предоставянето на топлинна услуга с т. нар. изравнителните сметки. Заповядайте в офиса ни и ще видите тълпи от потърпевши, които задават своите въпроси и на които някой не е отговорил. Това, което се забелязва е, че тези проблеми вместо да намаляват, непрекъснато се задълбочават. Затова категорично за 2008-а най-острият проблем беше свързан с предоставяне на топлинна услуга не само в София, но и във всички градове, където има подобни топлофикационни дружества. Другият сериозен проблем е свързан с нашата безопасност особено при храненето. Много хора не знаят, че още през 2006-а излезе едно постановление във връзка със Закона за храните за създаване на единен надзорен орган за безопасност на храните до края на 2007-а. Ние също положихме огромни усилия да помогнем с примери от световни и европейски практики и предложения. Когато мислехме, че въпросът е решен и такъв орган ще функционира и в България, се оказа, че надделяха тясно ведомствените интереси на министерствата на земеделието и на здравеопазването, които се опитаха да издърпат този орган в своите структури, въпреки че в повечето страни практика показва, че той е независим. При нас не се получи и бе

 

явен саботаж

 

Защо ли? Ето, вече изтече и 2008-а, а подобен орган все още няма. И още нещо. Преди месец излезе и една наредба, която разпорежда отделяне на търговските щандове на млечните продукти с растителни компоненти и тези, които са изключително на млечна основа. И какво от това? Министерството се ангажира с подобна практика, но липсва орган, който да проконтролира безопасността на храните. Или ако го има, той се размива с неадресираност. Сиреч налице е безвластие. Една институция разпорежда контрола, други си измиват ръцете и казват, че това не е в техните правомощия. Ето това е големият проблем на потребителите, защото сега оперират на пазара няколко държавни надзорни органи - бившето ХЕИ, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Държавният ветеринарно-санитарен контрол, а има и още ред други агенции и органи, които на практика спъват дейността.
Другите проблеми на потребителите вече намаляват с въвеждането на потребителското законодателство и най-вече на Закона за защита на потребителите, свързани с уреждането на рекламации. Много хора успяват сами да си уредят конкретен проблем като се базират на закона. Много от търговците не познават законодателството в такива детайли, но в момента, в който им посочите разпоредбата, която защитава нашите интереси, стават по-разговорчиви и нещата се уреждат.

 

Не винаги е така. Затова и следващият ми въпрос: Съществува ли в България действащо законодателство за защита правата и интересите на потребителите и на практика работят ли механизмите за неговото прилагане?

Законодателството определено е длъжник на потребителите. Спомняте си огромните проблеми на потребителите на топлинна енергия, които не са решени и до днес. Никой не може да разбере своите сметки, да се ориентира какво трябва да плати, как му се начислява сумата. Ние търпеливо изчаквахме от 2006-а да изтече срокът на една наредба от 2006-а за енергийните услуги, в която се разпорежда, че в нашите сметки може да фигурират само реално потрбени количества електрическа енергия. Срокът й изтече през месец май 2008 г. Според мен този срок беше провален умишлено и затова ние се обърнахме към председателя на Еврокомисията Жозе Барозо. Какво обаче се случи? Когато той поиска от Министерство на икономиката и енергетиката информация какво се прави за транспонирането на тази директива, точно за 12 дни беше подготвен Законът за енергийната ефективност, по който, разбира се, се работеше и преди това, но никой нямаше намерение да го въвежда в действие. И то в този му вид. Защото законът възпроизвежда буквално изискванията за реално потребените количества енергия, но не са предвидени санкции за неговото нарушаване. С хиляди усилия на нашата федерацията такъв запис беше въведен в административните разпоредби и там имаше предвидени санкции, включително и отнемане на лиценза. Но какво се получи. След като убедихме Парламентарната комисията по енергетика, че е нужно след като правим такъв закон и въвеждаме задължения, да има и санкции за нарушителите, депутатите решиха санкцията да отпадне. В крайна сметка сега имаме един закон, който разпорежда нещо добро за потребителя, но го няма санкциониращото действие по отношение на тези, които нарушават това изискване. Категорично твърдя, че ще има ново писмо от наша страна и запитвания и ще бъде въведена някаква санкция за нарушения на тази разпоредба от Закона за енергийната ефективност. Бяха допуснати и други неща, които липсват в същата директива, но

 

някой успя в името на чисто корпоративни интереси

 

да задължи всички българи да извършат така наречената оценка за енергийна ефективност на своите жилища. Това отново предполага ние потребителите да плащаме за нещо, което Европа не е пожелала, но нещата бяха изкривени и сега се заформя поредното ограбване на потребителите. Едното беше с фирмите за дялово разпределение и топлоразпределителите, въведени чрез закон да ги монтираме и плащаме за тях. Един лош пример сега е последван от друг – потребителите се задължават да извършат тези оценки за енергийна ефективност. Вече не може нито да продадете или дадете жилището си под наем, ако нямате подобен сертификат, който предполага двугодишен срок и не малко пари за неговото получаване.

 

Цената на това недомислие

 

тегне на всеки. От 350 лв. на горе трябва да плати всеки да прави тази оценка. Така отново е налице проблем, който не може да бъде решен от страна на потребителите, защото никой няма да тръгне да сертифицира нашия апартамент, а трябва да се сертифицира сградата. Това означава, че трябва да убедим една етажната собственост да сертифицираме цялата сграда, за която се убедихме през годините, че нейните собственици много трудно постигат съгласие.

 

Това надали е единственият законодателен проблем.

Проблемите непрекъснато се пораждат от законодателството. Това се отнася и за промени в Закона за защита на потребителите, които отварят вратата за ощетяване на нашите интереси. Ето, дори последната проверка за заблуждаващата реклама, която е обект на поне три европейски директиви за защита на потребителите, изведнъж изчезна от Закона за защита на потребителите и беше прехвърлена към Закона за защита на конкуренцията. Този закон обаче се занимава с ощетени интереси на юридически, а не на физическите лица, сиреч потребители. Има и още много подобни примери. За съжаление освен тези силни лобита на търговци в парламента, които позволяват подобни поправки на закона, аз мисля, че тук категоричен упрек търпи и държавата, която позволява да се случва всичко това, което е в ущърб на нашите права и интереси като граждани и в крайна сметка като обикновени потребители.

 

Каква е ролята на държавата и нейните органи за решаване проблемите на потребителите. Налице ли е сътрудничество или по-скоро има бягство от отговорност?

Никога не сме си пестили труда да предупреждаваме държавните органи, които отговарят за потребителската защита и винаги навреме сме уведомявали за възникващи проблеми като сме давали съответните предложения. Най-интересното е, че когато ние предлагаме нещо на държавните органи се, сблъскваме с редица проблеми, въпреки че във всеки един закон се прокламира този баланс на интереси на двете страни. Последният ни сблъсък беше в ситуацията на газовата криза, когато много софиянци, пловдивчани, и други градове на България като Велико Търново, бяха лишени от топлинната услуга. Спомняте си, че имаше един отрязък от време от 7-8 и повече дни в някои кварталите на София, в които се доставяше температура около 40-42 градуса от абонатните станции, но това не може да създаде топлообмен в нашите жилища, което на практика ни лиши от ползването на топлинната услуга. Затова ние започнахме да говорим и зададохме ясно основателния въпрос: Защо в нашите сметки за януари ще се начислява една енергия, която вървеше по топлопроводите само и само да не замръзнат, а не топлеше реално нашите жилища. В този момент се появиха разсъжденията на Министерство на икономиката и енергетиката за това кой ще плати тази енергия. Но нашият въпрос е защо това трябва да е потребителят, след като той няма вина и след като плаща, за да получи конкретна услуга. Сега той отново трябва да финансира неудачите на управлението. На такива позиции от страна на държавата непрекъснато сме свидетели.

 

На практика съществува ли комуникация на Федерацията на потребителите с държавните органи и до каква степен те помагат за решаването на потребителските проблеми?

Държавните органи в повечето случаи не са подготвени за такава комуникация. Пред вас седят хора, които казват „да”, но които за не съм убеден дали истински са разбрали проблема или неговото решение. Нашата практика, през тези над 17 години, откакто работни нашата федерация, ни е научила, че проблемите непрекъснато възникват и постъпват при нас, но ние не може да говорим за тях изобщо, ако нямаме решение на конкретния казус, за да го предложим на точните хора, от които зависи неговото решаване в действителност. И тук отново ще се върна на топлофикация. Няма ръководство на топлофикационното дружеството, на което ние да не сме представили поне 10 идеи, които могат да се реализират, за да придобие по-човешки облик тази услуга. Няма ръководство на енергийното министерство, на което да не сме представили тези 10 много практични неща и ако само някои от тях се реализират, тази услуга ще стане много по-атрактивна. В тази връзка ще посоча един пример с

 

кражбите между съседите

 

на топлинна енергия. Над 40% от тази енергия, която се плаща в София, е открадната енергия. Технически по-грамотните потребители за сметка на своите съседи откачат радиатори, топлоразпределители и по този начин ограбват своите съседи. Затова някои се оплакват от това, а тези, които крадат, казват, че тази услуга е много хубава в този си вид. В тази връзка ние предложихме през 2006-а, когато се подготвяше новият Закон за енергетиката, да се поставят холограмни стикери, саморазрушаващи се на топлоразпределителите на връзките на радиаторите и това автоматично щеше да прекрати поне 80% от кражбите. Тогава една фирма „ТЕХЕМ” за дялово разпределение предложи стикери за 6 лв. забележете, умножете ги по 3-4 стикера за радиатор и ще разберете за какви пари става дума. В момента, в който нашата федерация предложи да направи подарък на софиянци и подобен стикер да струва 3 стотинки (ние имаме подобен, с който отбелязваме такива стоки, които са с регламентирани и изпълнени показатели), изведнъж интересът изчезна. Причината е, че тези 6 лв. щяха да донесат огромни печалби за въпросните фирми. Ние сме готови с конкретните предложения за оптимизиране на услугата в полза на потребителите, само остава да ни чуят. И тук искам да подчертая, че единственият ръководител на топлофикация  - Наско Михов, който тръгна да работи в тази връзка съвместно с федерацията, буквално след 2 месеца беше принуден да си подаде оставката. Всички си спомняте за този случай. Това са комуникациите с държавните органи, защото в случая Наско Михов е „Топлофикация - София”, но явно някой над него свърши тази работа и сами разбирате, че това е държавен орган, защото не може и да бъде друг.

 

Нашият разговор ще продължи след дни, но като за първа среща какво ще пожелаете на е-вестника ни Право на отговор, който си е поставил задача да популяризира огромния спектър от потребителски проблеми и защитата на техните права и интереси?

Мисля, че предстоят светли дни на Право на отговор. Пожелавам от все сърце успех. Във всички случаи интересът ще бъде особено голям и то, когато потребителят намира отговор на въпросите, за които си говорихме и които не са му предоставени от съответния орган. Смятам, че интересът ще бъде изключително голям. И още нещо - със сигурност ще почувствате в резултат на своята дейност благодарността на хората, за решаването на чиито проблеми сте помогнали. Убеден съм, че това ще проличи във форумите на вестника. От сърце ви желая успех. Заради каузата на потребителя. Какъвто в крайна сметка е всеки един от нас.
(Следва)

 

Коментари

гражданин

Публикувано на: 26.01.2010 10:45:42 Може ли се плати сметка от 1300лв, за един сезон,при положение че не ползвам топла вода и пано. И искам да обисня защо,живея на последен етаж в всяка стая имам по една 1/2 дръба която от много години е напълно студена, плюс това в моята баня няма щрагове понеже е последен етаж. А топлата вода много рядко минава над 30 градоса.

RAMBO

Публикувано на: 07.03.2009 00:15:49 Какви са тези цени които платих за топлото ТОПЛОТО дали го пуснаха или не вече се забрави ,нали щеше да има намаление ?.НИЕ ПО ЦЯЛ ДЕН САМО С ПАРНОТО ЛИ ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ нямаме ли си друга работа ?От къде толкова пари в тази криза -да се помисли за нас по човешки.

DJ JORO

Публикувано на: 25.02.2009 22:44:08 hora ne pla6taite
6a sa opravim togava

гражданка

Публикувано на: 24.02.2009 14:29:56 Не само за кражбите на парно но нека да видим и кражбите на електроенергия. И да погледнем -в коя група най много стават - в ромите циганите на българия.А какво прави държавата и ромските организации,които само се перчат ,че нещо правят ,но и това което зависи от тях не е достатъчно.трябва ограмотяване но не само просвещение ние не сме епохата на просветителите ,а с икономически лостове да се решават тези въпроси.ТОВА НЕ Е САМО ОТ КОМПЕТЕНЦИЯТА НА фп ТРЯБВАТ УСИЛИЯ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО - не само да грабим тази държава, а да градим . Така,че си избистрете стратегията тези които искате да се занимавате с този въпрос.

инжинер

Публикувано на: 24.02.2009 13:34:00 Какво ще се прави с кражбите на топлоенергия от съседите ?имаме такива хора около нас.Всички ги знаем,но сме безсилни .държавата не предприема нищо конкретно.това безсилие не е добро и здравословно.Мисля ,че въпросната ФП "призоваваше"да не се плаща парното поради ред причини много от които с право основателни.но тези които си плащат не са ли ощетени?а сега разбирам ,че ФП предлага да се опрощават дълговете.така ли се защитават интересите на потребителите това ли е Закона за защита на потребителите къде е спаведливостта на която се основават Законите?Не е ли това лош модел- матрицана поведение вече толкова години а тази ФП да си гледа работата по компетентно,защото всичко е на гърба на народа ни и всички нас колкото и да си мислят някои за келепира на Бай Ганьо.И Европа ни показа отношението си.
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/interview/p3-122-0.html