Дамян Лазаров: Решението за парното е навременно

дата: 25.02.2009

В сегашното икономическо положение решението на министър Петър Димитров да не поскъпва парното от 1 януари 2009 г. е изключително социална антикризисна мярка, която е икономически обоснована. Това каза в интервю за Агенция “Фокус” Дамян Лазаров, председател на Комисията за защита на потребителите. „Надявам се от една диалогичност от страна и на другите дружества, които да преосмислят нормите на печалба” – допълни Лазаров. По думите му – от вчера (24 февруари – бел.ред.) насам са се случили две неща, „фундаментални за българските потребители”.
Отчитайки една устойчива тенденция за запазване на ниските цени на природния газ, министър Петър Димитров разпореди на „Топлофикация” да отмени повишаването на цената на топлинната енергия от 1 януари 2009 г. Това ще облекчи разходите на потребителите, каза Дамян Лазаров.

 

 

Снимка e.denyl.com   

На второ място – важно е създаването на комисия, която да провери начина на образуване на сметките за топлинна енергия. По думите му - различни хора отправят различни послания по този въпрос, които често пъти са противоречиви. Има и различни коментари за това – надписват ли се сметки и др.
„В този момент, тази специална комисия с извънредната проверка е изключително на място във времето, защото ще даде точен и ясен отговор на въпросите, а именно – дали се спекулира с отчитането на топлинната енергия; уредите, които я отчитат, дали са заверени метрологически, дали всички органи, които се ползват за отчитане, преминават през метрологична оценка”, каза Лазаров. По думите му в работата на комисията влиза също така „Топлофикация София” да се задължи да представи оценка за жилища, където има много голяма разлика в сметките през януари 2008 година и януари 2009 година, както и да обясни как и по какъв начин е разпоредена топлинната енергия в тези сгради. От съществено значение е да напомним на потребителите, че когато говорим за цена на топлинната енергия, в отчетния период влиза и тази топлинна енергия, която е отишла за подгряване на топлата вода, която се е ползвала в съответните домакинства – посочи Лазаров.
По думите му - комисията е достатъчно представителна, за да изпълни своите функции. В нея влизат експерти от МИЕ, представители на научните среди, на Института по метрология, на специализирания орган за защита на потребителите. Комисията е отворена за всички потребителски организации, които искат да помогнат, както и за всички медии. Тя има 15-дневен срок, за да си свърши работа. „Важно е, когато тази комисия работи, да не се спекулира с информация” – посочи Лазаров.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/news/p3-154-2.html