Отново опасни запалки в търговската мрежа

дата: 11.03.2009

Повече от 600 модела запалки, необезопасени за деца и с необичаен външен вид, са спрени от продажба на европейския пазар от контролните органи на страните-членки. Над 70 от тях са открити в България от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Комисията е изпратила нотификации до европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX, съобщиха от КЗП. Това стана в рамките на една година, след като на 11 март 2008-а. влезе в сила решение на Европейската комисия за забрана пускането на пазара на запалки, които не са обезопасени за децата или външно наподобяват предмети, за които се знае, че са привлекателни за тях.
По данни от предварителните доклади на страните са извършени повече от 1800 инспекции на над 1800 модела запалки. За България Комисията за защита на потребителите е осъществила 585 от тях. Инспекторите провериха общо над 35 млн. запалки, сред които такива за многократна и еднократна употреба. В резултат на проверките председателят на КЗП Дамян Лазаров издаде заповеди за забрана и унищожаване на запалките, за които се доказа, че са опасни за потребителите. Онези модели запалки, които представляват най-сериозен риск са представени в докладите на RAPEX на уебстраницата на Европейската комисия.

Осем правила за безопасна употреба на запалки
1. Не купувайте запалки, за които няма доказателства, че са безопасни за деца или са проектирани по начин, който може да бъде привлекателен за деца.
2. Не оставяйте запалките на места, които са леснодостъпни за деца. Това, че са обезопасени спрямо деца, не означава, че не могат да бъдат използвани от деца.
3. Не оставяйте запалките върху горещи повърхности или продължително излагане на слънчева светлина (например, на таблото в колата). Горещината може да измени характеристиките на запалките и да причини пожари.
4. Използвайте запалките единствено по предназначение. Неправилната употреба може да бъде опасна.
5. Изхвърлете запалките веднага щом установите нарушение или изтичане.
6. Не се опитвайте сами да поправяте запалката. Винаги използвайте предназначен за това сервизен център.
7. Използвайте само подходящото гориво, когато пълните запалката. Насоки за това се съдържат в указанията за употреба.
8. Никога не се опитвайте да пълните повторно запалки, които не се презареждат.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/news/p3-178-1.html