До 10 бона глоба за хотелиер излъгал със звездите

Автор: МС, дата: 07.02.2009

С тежки глоби защитават правата на потребителите на туристически услуги. За повишаване качеството на туристическите услуги да бъде въведена срочност в категоризацията на туристическите обекти. Това предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за туризма, съобщиха от правителствената информационна служба. Досега получаваната категория бе безсрочна.

1. Срокът на удостоверението за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (ресторанти, барове и т. н.), плажовете, туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене ще бъде 5 години.
2. 10 години ще бъде срокът на категорията на ски-пистите.
3. Хостели и апартаменти за гости ще бъдат новият вид туристически обекти, предвижда друга предлагана промяна в закона. Лицата, които ще извършват хотелиерство в апартаменти за гости, ще трябва да представят изрично писмено съгласие за това от всички собственици в сградата. По този начин ще се избегнат евентуални конфликти между собствениците и ползвателите на сградата.
4. С измененията в нормативната уредба са въведени правилата, на които трябва да отговарят туристическите сдружения и туристическите информационни центрове. Туристическите сдружения ще бъдат организации с нестопанска цел, създадени с цел развитие на туризма и вписани в Националния туристически регистър. Те ще се създават на териториален, професионален и продуктов принцип.
5. Основна задача на туристическите информационни центрове ще бъде предоставянето на информация и разпространението на рекламни материали за наличните туристически продукти и предлаганите услуги. Информация за центровете ще се публикува в Националния туристически регистър.
6. За вписването си в Националния туристически регистър туристическите сдружения ще получават удостоверение. Този документ ще им бъде необходим при кандидатстване с проекти за финансиране от европейските фондове.
7. Дейността на туроператорите и туристическите агенти ще бъде разграничена в категории. Категория “А“ ще бъдат туроператорите, които извършват международен и вътрешен туризъм и осъществяват пълен обхват от дейности, включително и агентска дейност. Категория “В“ ще бъде за туроператорите, които се занимават с вътрешен туризъм и дейността им е само на територията на страната. В категория “С“ ще бъдат туристическите агенти.
8. В съответствие с Програмата за по-добро регулиране 2008-2010 г. с измененията в закона ще отпадне категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Под регулация ще бъдат само обектите, които са към средствата за подслон и местата за настаняване, и тяхното наличие е част от изискването за получаване на съответна категория на посочените обекти.
9. Повишават се санкциите за работещите в туристическия бизнес, които не спазват разпоредбите на закона. Глобата за туристически агент, който не предостави туристически ваучер на турист, ще бъде от 3000 лв. до 5000 лв. Досега тази санкция бе от 500 лв. до 5000 лв. Туроператорите, които не издават ваучер, също ще бъдат санкционирани - от 3000 лв. до 5000 лв.
10. От 3000 лева до 10 000 лева ще бъде глобата за хотелиерите, които предоставят туристически услуги, несъответстващи на изискванията за определената им категория. В момента санкцията е между 1000 лв. и 10 000 лв
Предлаганите промени в Закона за туризма са подготвени от работна група, ръководена от заместник-председателя на Държавната агенция по туризъм Станислав Новаков. В работата й са участвали представители на Съюза на българската туристическа индустрия, Съюза на инвеститорите в туризма, Националния борд по туризъм, Българската асоциация на туроператорските агенции, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски“ и Варненския свободен университет, външни експерти. Целта е уеднаквяване на уредбата с практиката на страните от ЕС и повишаване на качеството на предлаганите услуги. С промените в Закона за туризма се увеличава компетентността на кметовете на общини, свързана с контролните им правомощия. Представителите на местната власт ще следят дали съответният туристически обект е категоризиран. Те ще контролират и изпълнението от страна на хотелиерите за водене на регистър на настанените туристи и реализираните от тях нощувки, за всички обекти на територията на общината. Кметовете са заинтересовани хотелиерите стриктно да водят тези регистри, тъй като събраните туристически такси отиват в бюджета на общината.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/pravo-na-otgovor/p3-91-0.html