Стафан Нилсон: Инвестициите в зелената икономика са със сигурна възвращаемост

Автор: Невена Праматарова, Копенхаген 

„Трудните времена, пред които сме изправени в условията на настоящата икономическа криза, са една възможност за стимулиране на устойчивото потребление в Европа. Най-важното е, че трансформирането на основите на нашата икономика е най-големият принос, който ние даваме за изграждането на устойчиво бъдеще, в което се очаква от потребителите да играят активна роля. Необходимо е да им дадем инструментите, с които те да направят своя разумен и балансиран избор като бъдат по-добре информирани. Нека да превърнем устойчивите продукти в реален избор за тях”. Това каза Стафан Нилсон, президент на Европейския икономически и социален комитет при откриването на конференцията „Устойчиво потребление по време на криза” на 15 март в Копенхаген, с която се отбеляза 14-та годишнина на Европейския ден на потребителите 2О12. Събитието се организира от Европейския икономически и социален комитет и Датския потребителски съвет в сградата на Европейската агенция по околна среда.

Стафан Нилсон, президент на Европейския икономически и социален комитет

Господин Нилсон, Европейският икономически и социален комитет отбелязва за 15-а поредна година Европейския ден на потребителите. По-сигурни и защитени ли са потребителите в Европа днес?
Да, можем да кажем, че това е така. От друга страна обаче има нужда да се направи повече за защита на техните права. Както виждате бизнесът въвежда нови методи и търси решения в организацията си, за да гарантира правата на потребителите. Все още не сме направили всичко и е необходимо за има мониторинг върху това, което е постигнато. Ситуацията в 27-те страни-членки на Европейския съюз продължава да е различна, поради развитието на отделните държави, тяхната политика и традиции. Тук водещото е дали една държава е по-добре организирана или обратното.

Кои са държавите, в които са най-добре защитени потребителските права и кои изостават в тази насока? Какви са впечатленията Ви от работата на българските потребителски организации?
Тази година отбелязваме Европейския ден на потребителите в Дания, която председателства в момента Европейския съюз. Тя има може би най-старата и силна традиция в потреблението, но според нас малко изостава в предложенията си към подобряване на законодателството за защита на потребителите. В момента имаме сериозна ситуация в Холандия, както и в някои от присъединилите се към ЕС държави през 1995 г., които имаха слабо развита потребителска политика и организации, ръководени тогава от правителствата им. Сега наблюдаваме едно по-добро развитие в много от европейските страни. Същевременно в новите страни-членки от 2004 и 2007 г. се наблюдава много слабо развитие на политиката за потребителите и участие на гражданско общество в тях. Ето защо има нужда от редица подобрения в тази насока. В случая с България имаме дълготрайно сътрудничество и може да кажем, че българският Икономически и социален съвет е създаден и работи в много добро партньорство с европейския комитет, за да подобрим и засилим нашите позиции в българското общество. В съвместната ни работа ние сме дискутирали различни теми като голяма част от тях са свързани с потребителите. България има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет, като някои от тях са и членове на българския съвет и това допринася за една много добра взаимовръзка между нас. Това са българските представители на работодателите, синдикатите и гражданското общество, които защитават техните интереси. Разбира се, трябва да подобрим също и развитието на потребителските организации в България. Също така имаме и много добра европейска платформа за потребителите, която трябва да изпълняваме заедно, и която ще спомогне за развитието на потребителските организации във вашата страна.

Кои остават най-често нарушаваните права на потребителите в Европа?
Това е въпросът на въвеждането на стандартите, които да спомагат за избора на потребителите, както и безопасността на продуктите. Днес към четирите основни права на потребителите - на безопасност, на информация, на избор и правото да бъдеш чут, залегнали в Правилата за защита на потребителите, приети от ООН, можем да добавим и правото ни на здравословна околна среда и продукти, които са ключови фактори в глобализиращия се свят с огромен търговски обмен. Също така бизнесът трябва да се съобразява с условието, че всеки потребител трябва да има правото, когато си купи дадена стока и не е доволен от нея, да може да я върне на производителя. Ние трябва да намерим пътя и да гарантираме това право на всеки един потребител, когато той е сам срещу компанията, независимо дали тя е малка или голяма. Във всички тези случаи, които се увеличават във всекидневието ни, гражданите имат нужда от закрилата на потребителските организации. Най-важното е да се спазва споразумението между потребителя и бизнеса и това ще е от полза и за двете страни. Според мен наличието на силни организации и потребителско движение ще спомогне и на самия бизнес сектор.

Комитетът е единственият консултативен орган на Европейския съюз, който работи в тясно сътрудничество с основните европейски институции, бизнеса и гражданския сектор. Какви са мерките, които ще предприеме Европейският съюз за по-добрата защита на потребителите в условията на икономическата криза?
Тук най-важното е, че освен на политическо ниво с мерките, които предприемат отделните правителства, ние имаме организации на потребителите, които работят за защита на техните интереси. Единствено те самите могат да засилят позицията на гражданите особено сега в условията на криза. И докато политиците взимат мерки на национално и европейски ниво, ние се нуждаем и от активното участие и силната ангажираност на самите потребители, на всеки един човек, за да търсим заедно пътища за отстояване на нашите права. Това е основният проблем. Също така е важно да намерим възможностите и използваме нови инструменти и мерки за стимулиране на устойчивото потребление и производство по време на кризата, които спестяват пари за всеки отделен човек. Разбира се, в условията на рецесия всеки от нас разполага с по-малко пари, безработицата се увеличава и е необходимо да бъдем разумни и внимателни какво потребяваме. Тази ситуация се отразява и на бизнеса и това е причината, че има нужда да си сътрудничим не само ние от 27-те страни-членки на Европейския съюз, но и с другите държави извън съюза, защото всички сме засегнати от рецесията. Това, което ние правим, е да гарантираме, че ще излезем от кризата. Трябва да обърнем също така повече внимание и да се фокусираме върху подкрепата, която оказваме за стимулиране на зелената икономика в Европа и създаването на нови работни места. Надявам се, че скоро ще намерим изхода, ще се открият добри възможности за бизнеса и в кратки срокове това ще окаже своето влияние върху потреблението като цяло. Всичко това обаче е една възможност за дългосрочна перспектива за развитието на устойчивото потребление и производство.

И все пак как можем да превърнем устойчивото потребление в реалност по време на рецесията. Какви са препоръките на Комитета за стимулиране на зелената икономика?
Основният въпрос, свързан със зелената икономика, е, че има огромен потенциал за европейските граждани да спестяват пари, да се намалят вредните емисии и същевременно да намалим разходите си за стоките и услугите, които купуваме. Препоръките при прането на дрехи например е, че имаме различни степени при използване на температурата за подгряване на водата и можем да избираме. По този начин намаляваме собствената си сметка за ток и в същото време опазваме околната среда. В тази връзка смятам, че всички ние трябва да бъдем по-възприемчиви към новите решения, да имаме поведение на хора, които носят отговорност за спестяването на енергия и разумното използване на ресурсите. В момента се предприемат действия на законодателно ниво за насърчаване на инвестициите в зелените технологии в Европа. Зелената икономика не излиза скъпо и направените инвестиции в дългосрочен план ще имат своята възвращаемост. Мисля също така, че протекционизмът в съвременните условия има обратен ефект за производителността и потреблението не само в момент на криза, но и по принцип.

Европа остава лидер в преговорите за промените в климата. Каква ще е позицията на Европейския съюз на предстоящата среща на ООН „Рио+20” по въпросите за устойчивото развитие в Рио де Жанейро през юни?
Тук ние имаме реални действия и осъзнаваме нуждата за стабилна позиция относно климатичните промени, които вече са факт. Това, което трябва да направим е да привлечем преговарящите страни към позицията на Европейския съюз, които да подкрепят нашата цел за намаляване на вредните емисии в околната среда. Най-важното е Европа да е единна и да изрази своето ясно становище, а не всяка от 27-те страни-членки поотделно. Необходимо е Европейският съвет да даде мандат на Комисията да води преговорите, за да могат европейските лидери да се фокусират за постигането на резултати на тази среща на високо равнище на ООН. Надявам се, че ще постигнем нашата цел и по този начин ще спасим планетата за бъдещите поколения в условията на устойчиво развитие и при съществуващите промени в климата.

Какъв е Вашият съвет към всеки един потребител?

Всички ние, като започнем от семейството, трябва да намалим на първо място пътуванията, да бъдем разумни при използването на енергия, да се отнасяме сериозно към рециклирането, правилно и разумно да изхвърляме отпадъците. Или най-общо казано – да спасим Земята. Всеки един човек може да направи това като започнем от по-малките неща, които можем да променим и стигнем до глобалните. Всички заедно можем да го направим.Още по темата
Участниците в конференцията „Устойчиво потребление по време на криза” дискутираха настоящите и бъдещи стратегии за стимулиране на устойчивото потребление, зелената икономика и алтернативните възможности за производство в Европа. Европейските и датски представители във форума се изказаха в подкрепа, че сегашното поведение на потребителите, енергийната ефективност и изменението на климата налагат необходимостта от нови насоки и съвместен подход за постигане на устойчиво развитие.


„Да продължим със сегашните модели на потребление в Европа – това вече не е възможност. Както населението, така и покупателната сила са се увеличила навсякъде по света и ресурсите ще бъдат все повече изчерпвани и ограничени. Европа трябва да застане начело в откриването на нов модел на потребление, което няма да направи компромис с нуждите на бъдещите поколения и същевременно няма да вреди на околната среда”, каза проф. Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция по околна среда.
---------
„Днес често е много по-скъпо или дори няма възможност, ако потребителите искат устойчиви продукти и услуги. Това трябва да се промени. Устойчивото потребление трябва да бъде най-лесният избор за всички нас”, отбеляза Расмус Келдал, изпълнителен директор на Датския потребителски съвет.
----------
„Неотдавнашните инициативи в стратегиите и предстоящите законодателни реформи ще помогнат на потребителите да се превърнат във важни участници в устойчивата европейски икономика. По-специално ние трябва да гарантираме въвеждането на точна информация за стандартите, които да направляват избора на потребителите. Необходимо е да се инвестира в зелени технологии на глобално равнище в Европа и именно те да се стимулират в развиващите се страни, а не само в развитите, за да се постигне равновесие. Не трябва да се ограничаваме само в Европа. Вземете за пример Китай, където са създадени депа за биомаса и има технология за улавяне на вредните емисии. Трябва да има иновации в устойчивото доставяне на продукти и услуги, заяви Малкълм Хърбър, председател на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент.


Копенхаген - София


На снимките: Стафан Нилсон, президент на Европейския икономически и социален комитет и момент от откриването на конференцията

Снимки: Европейския икономически и социален комитет

http://www.pravonaotgovor.com/tema/p3-220-0.html