Доверието на потребителите намалява

дата: 09.02.2009

Засилва се негативизмът на българските потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. Очакванията за 2009 също са по-песимистични, но само сред градското население. Това показва изследване на Националния статистически институт за януари 2009 г. Направеното наблюдение на НСИ е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденции и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 16 и повече години. Показателят "доверие на потребителите" се понижава с 6,7 пункта в сравнение с октомври 2008 г. Разпределението на показателя е съответно с 8,0 пункта при потребителите в градовете и с 4,3 пункта в селата.
Очакванията на потребителите в градовете и селата по отношение на ръста на безработицата се повишава с 29,5 пункта в сравнение с три месеца по-рано. През януари 2009 г. 61,2% от градското и 68,3% от селското население считат, че безработицата ще се увеличи. Според данните обаче на НСИ през октомври 2008 г. техният дял е съответно 29,6 и 36,0%.
За второ поредно тримесечие оценките на потребителите за финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца са по-благоприятни. По-високи са и очакванията им за следващата една година. Мненията за настоящото състояние на бюджета на домакинствата се подобряват с 3,4 пункта в сравнение с октомври 2008 година.
Подобряване на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната (с 2,7 пункта в сравнение с октомври 2008 г.), отчитат още данните от направеното проучване. Повече граждани посочват, че имат намерение да спестяват повече през следващите 12 месеца. Отчита се също, че през януари 2009 г. потребителите имат по-малка нагласа за закупуване на предмети за дълготрайна употреба. Те са склонни да харчат по-малко средства за тази цел. Балансовите показатели, свързани с намерението за закупуване на кола, жилище или подобрения в дома, се задържат на равнището от октомври 2008 година.
С 5,6 пункта обаче са по-ниски инфлационните очаквания за следващите 12 месеца на потребителите у нас.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/news/p3-128-3.html