Кампания на Европейската комисия за по-добре информирани потребители в България

дата: 09.02.2009

 

Започна набирането на предложения за Информационната кампания за правата на потребителите и насърчаване на организациите на потребителите в България, съобщи Представителството на Европейската комисия у нас.

Провеждането на кампанията е част от действията за повишаване информираността на потребителите на еврокомисаря Меглена Кунева. Стратегията на Европейската комисия за политика за защита на потребителите 2007 - 2013 г. предвижда дейности в тази насока като част от нейните приоритети „По-добре информирани и образовани потребители". Цялостната информационна стратегия на ЕС цели да допълни усилията, които полагат държавите-членки във връзка с информирането на потребителите.

Информационната кампания ще се проведе през 2010 г. Основната й цел е да увеличи информираността на потребителите за техните права, произтичащи от европейското законодателство и да насърчи ролята на потребителските организации като източник на информация и съвет за потребителите. Изготвянето и прилагането на комуникационна стратегия, изследване на фокус-групи, реклама и връзки с обществеността, разпространение на информация за потребителските права и техническа помощ, включват още задачите на кампанията.

Кандидатстването за участие е открито за юридически и физически лица. Кандидатите трябва да разполагат с необходимата експертиза и да отговарят на критериите на обществената поръчка.

Всички необходими документи може да намерите на български език на интернет адрес: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_tenders.html

Документацията към обществена поръчка съдържа пълна информация за целите и задачите на кампанията, изискванията към кандидатите и критериите за оценка на предложенията.

Крайният срок за кандидатстване е 6 март 2009 г. Предложения могат да бъдат изпращани и на български език.

За повече информация може да се обърнете на е-мейл адрес: EAHC-CP-CALLS@ec.europa.eu

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/prava-na-potrebitelite/p3-127-0.html