Банковият кредит - най-предпочитаната форма за покупка на недвижим имот

дата: 11.03.2009

Въпреки появилите се напоследък алтернативни форми на финансиране при покупка на недвижим имот, класическият банков ипотечен кредит остава най-предпочитан. Това, разбира се, не е учудващо въпреки повишените критерии на банките за отпускане на кредит, защото по този начин за защитени максимално и купувачът, и продавачът.
Възможността да се купи недвижим имот на лизинг в момента е почти нищожна, тъй като повечето лизингови компании са съсредоточени в основните си дейности, свързани с лизинг на автомобили и машини (изключение са машините за строителство), както и управление на съществуващия портфейл.
Епизодичните предложения на пазара за схеми на финансиране, предлагани от строителите са вариант, но и те не са по-изгодни от банковия кредит. Тези схеми са краен вариант при хора, които не могат да докажат доходите си пред банка. Една от причините е, че независимо колко вноски е направил купувачът, в повечето случаи собствеността се прехвърля при издължаване на цялата сума към строителя или инвеститора. С кредит от банка купувачът получава нотариален акт за имота веднага.
Според анкета, публикувана в www.fincity.bg, 32,10% смятат да теглят ипотечен кредит през следващите три месеца. 7,62% смятат да теглят, но към края на годината. 54,04% не смятат да теглят ипотечен кредит, а 6,24% - не са решили.
Средният потребителски кредит за февруари е 9100 лева, като най-желаните срокове са 5 и 10 години. Водещите банкови оферти, според класацията са на SG Експресбанк - потребителски кредит „Експресо" със срок до 10 години в лева и Уникредит Булбанк за потребителски кредит без поръчител, с превод на месечна вноска с намаляващи вноски в евро.
В ипотечното кредитиране, при левовите кредити начело е Пиреос Банк с нецелеви ипотечен с доказан доход до 80% от оценката на имота. Водеща при евровите оферти е Алфа Банк „Жилищен за покупка, строеж и довършителна дейност (с фиксирана лихва за 1 год.).
През този месец Уникредит Булбанк намали лихвите си по стандартен ипотечен кредит, както и процентът на финансиране, който вече е до 85% от пазарната оценка на обезпечението. Лихвите са паднали с 0,38% до 1,38%, в зависимост от срока и размера на финансиране. в случай, че изберете намаляващи вноски - лихвата ще падне с още 0,10%.
SG Експресбанк увеличи лихвата по потребителския кредит „Експресо" с 0,25%. Пиреос Банк също увеличи лихвата по потребителският кредит „Шампион" с 1% - новата лихва е 16,99%.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/pravo-na-otgovor/p3-180-0.html