Контакти

Право на отговор  е независим електронен вестник, издание на Асоциацията на медийните потребители в България

София 1000

пл."Славейков" 4, офис 401,

тел: +359 2 988 26 84, +359 888 95 96 26

За мнения и коментари пишете на адрес:
editors@pravonaotgovor.com

За oбяви:
office@pravonaotgovor.com

За контакти:
contact@pravonaotgovor.com

 

Редакционен съвет:

Румяна Таслакова

Петкан Илиев

Невена Праматарова

Огнян Златев

Цветан Цветанов

 

Редакционен екип:

Светлозар Петков

Румяна Таслакова

Павлина Михайлова

Невена Праматарова.

http://www.pravonaotgovor.com/contacts.html