Контакти

Право на отговор  е независим електронен вестник,издание за защита на правата и интересите на медийните потребители в България

София 1606

ул."Ами буе" 2,

тел: +359 877 103374

За oбяви:

office@pravonaotgovor.com

Редакционен екип:

За контакти:
contact@pravonaotgovor.com

За мнения и коментари пишете на адрес:

editors@pravonaotgovor.com 

http://www.pravonaotgovor.com/contacts.html