Еврокомисар Меглена Кунева: На добър път!

дата: 06.02.2009

За мен е удоволствие да имам възможността да се обърна към читателите на електронния вестник "Право на отговор", насочен към правата и интересите на потребителите. Специално искам да благодаря на "Асоциацията на медийните потребители в България" за хубавата инициатива да информират българските граждани за една от най-хуманните политики на Европейския съюз.
Като Европейски комисар за защита на потребителите, полагам големи усилия да се адаптира тази политика към нуждите на всеки един европеец, живеещ в 21 век. Ерата на интернет откри нови хоризонти и повече възможности за избор. Все повече нашият квартален магазин се премества върху екрана на компютъра. В новия век Европейският съюз се нуждае повече от всякога от един голям общоевропейски пазар, а не от 27 малки национални пазари.
Днес всеки потребител е изправен пред избор, немислим и недостижим само преди едно поколение. Благодарение на интернет той може да сравнява цените в различните държави-членки на Европейския съюз и да пазарува там, където му е икономически най-изгодно. Освен право на избор потребителят има и право на защита.
Качествената и ефективна защита на правата на потребителите е един от основните приоритети в моята политика. Само наличието на отделни права не е достатъчно. Необходими са ежедневните и системни усилия на всички заинтересовани страни – публични и частни органи - за осигуряване на тяхното прилагане и зачитане в практиката.
В модерна Европа се стремим да поставим цялата власт в ръцете на потребителите. Така те ще могат да се почувстват защитени и като активни икономически оператори ще помогнат за превръщането на вътрешния пазар на потребителите в Европейския съюз в реалност.
Пожелавам успех на изданието и се надявам то да допринесе за повишаване на информираността на обществото за политиката за защита на потребителите.
Европа има нужда от уверени, защитени и активни потребители!

Меглена Кунева
Европейски комисар за защита на потребителите

Коментари

Gergina

Публикувано на: 07.04.2010 20:06:11 излъгаха ме в сметката в кипа-турциа .какво да права

Internet 4itatel

Публикувано на: 26.02.2009 18:09:53 кои ще ни отговаря на въпросите
нали за това пишем и питаме
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/tema/p3-82-0.html