Европейските университети вече с магистратура по въпросите на потребителите

дата: 09.02.2009

Целта на магистратурата е да се въведе обучение по въпросите на потребителите, така че на пазара на труда да има обучени професионалисти. Все още не съществува европейска професионална квалификация в тази област и новата университетска магистърска степен цели да бъде запълнена тази празнина. Учебната програма ще включва законодателството за защита на потребителите, анализ на поведението и психологията на потребителите, икономика, маркетинг, ориентирани към потребителите технологии,  устойчиво потребление. Вече различни бизнес отрасли, правителства и организации на потребителите са заявили интереса си за наемане на работа на професионалистите, които ще бъдат обучени по новата специалност, съобщават от Европейската комисия.

Кои университети предлагат магистратурата

Програмите за магистърска степен по въпросите на потребителите ще се преподават в 13 града в 9 държави-членки. Тези университети са разделени на три консорциума, като фокусът на всеки от тях е насочен към различни предмети (* указва университета-координатор):

Група 1: Предметите включват маркетинг/мениджмънт, ориентирани към потребителите технологии, устойчиво потребление, храни и хранене, изследвания относно потребителите, развитие на веригата на доставки

*Технически университет — Мюнхен (Германия);
Университета в Аархус (Дания);
Университета във Вагенинген (Нидерландия);
Университет за науки за живота — Варшава (Полша).

Група 2: Предметите включват поведение на потребителите, правни въпроси, отношения между предприятията и потребителите
 
*Университета на Горен Елзас в Мюлуз (Франция);
Католически институт за висше търговско образование (ICHEC) — Брюксел (Белгия);
Академия за икономически науки — Букурещ (Румъния);
Икономически университет "Карол Адамйецки" — Катовице (Полша).

Група 3: Предметите включват икономика, маркетинг, право и психология

*Барселонски университет (Испания);
Университета в Монпелие (Франция);
Болонски университет (Италия);
Университета в Западна Тимишоара (Румъния);
Университета "Брунел" (Обединено кралство).

Новите магистърски курсове ще започнат през есента на 2009 на академичната 2009/2010 г. Студентите могат да подават заявления за тези курсове директно чрез въпросните университети. За завършване на магистърския курс ще са необходими до две години и от студентите ще се изисква да прекарат част от тях в университет партньор от друга страна от ЕС. Взаимното признаване на степента в целия ЕС ще бъде уредено преди началото на курсовете.

Къде могат да намерят работа дипломиралите се магистри

Предишни проучвания сочат, че интерес към назначаването на обучени експерти по въпросите на потребителите проявяват големи компании, национални правителства и асоциации на потребители. Допълнителни възможности вероятно съществуват в малките и средни предприятия в цяла Европа.

Каква е помощта от ЕС

Всеки от 13-те университета ще получи финансиране от ЕС в размер на 50 000 ЕUR годишно в продължение на три години за подготовка и провеждане на курсовете. ЕС ще осигури също средства за 260 студентски стипендии, като никоя от тях не може да надхвърля 3 000 ЕUR, а общата сума ще възлиза на 780 000 ЕUR.

Повече за магистърската степен по въпросите на потребителите ще намерите на сайта на Eвропейската комисия за обучение на потребителите http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm

Коментари

СТУДЕНТ

Публикувано на: 24.02.2009 14:47:21 Всичко това е прекрасно . Дава се информация, но къде може да се реализираме колко време се иска за подготовка на такъв специалист какво ще стане с тези студенти в тази икономическа криза Какво ще прави министерството на образованието по практичната реализация. българското образование няма практичност само учене учене и после безработни е стига толкова
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/pravo-na-otgovor/p3-132-0.html