Финансов омбудсман за защита на потребителите

дата: 13.04.2009

България трябва да подобри институционалната страна в областта на защитата на потребителите на финансови услуги. Това е един от основните изводи в доклада по темата на Световната банка за България, представен днес, съобщи Днес.БГ.
По думите на Сю Ратлидж, ръководител на екипа, изготвил доклада, у нас има също така пропуски в правилата за защита на потребителите.
В доклада са предложени три начина за решаването на въпроса с институционалната страна. Единият е създаване на специална комисия, която да се занимава с всички видове жалби на гражданите в областта на финансовите услуги, включително банкови, застрахователни, пенсионни и други, като в нея участват съответните квалифицирани специалисти.
Другият вариант е да има специално звено към съществуващите Комисия за защита на потребителите и Комисия за финансов надзор (КФН), а третият - да се създаде финансов омбудсман, какъвто има в Германия например, който би могъл да е към Асоциацията на търговските банки или да е самостоятелна институция.

Коментари

 
Няма коментари
Избор на език за писане:

Моля въведете само главни букви

http://www.pravonaotgovor.com/pravo-na-otgovor/p3-207-0.html